Công bố thông tin

NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%) 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* VLGF 9.992,03 -0,04% N/A N/A -0,04% VN-Index 1,54% N/A

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
8.214,97
-12,90 (-0,16%) Cập nhật ngày 08/12/2022
Công bố thông tin
VLGF: Công bố thông tin về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

19/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 304 - 1/5 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

01/04/2022

Xem thêm
Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ VLGF

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnCông Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam(“Quỹ”).

30/03/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

18/03/2022

Xem thêm
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

17/03/2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 củaQuỹĐầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (“VLGF”), chi tiết theo file đính kèm.

24/02/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

10/01/2022

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) cập nhật sản phẩm SIP và có hiệu lực từ ngày 31/12/2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) cập nhật sản phẩm SIP và có hiệu lực từ ngày 31/12/2021, chi tiết theo file đính kèm.

31/12/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ VLGF, Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022của Quỹ VLGF, Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF, chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI