Công bố thông tin

NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%) 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* VLGF 9.992,03 -0,04% N/A N/A -0,04% VN-Index 1,54% N/A

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
8.227,87
-287,59 (-3,38%) Cập nhật ngày 07/12/2022
Công bố thông tin
VLGF: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư.

15/12/2021

Xem thêm
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF): Công Bố Về Hạn Chế Đầu Tư

SSIAM công bố về hạn chế đầu tư quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF), chi tiết theo file đính kèm.

14/12/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (“VLGF”)

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CHỨNG CHỈ QUỸĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (“VLGF”) KÍNH GỬI: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Ngân Hàng Standard Chartered Bank Các Đại Lý Phân Phối Quý Nhà Đầu Tư Công Ty Quản Lý Quỹ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)Giấy phép thành lập và hoạt động số 19/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 03/08/2007, và Giấy Phép ĐiềuChỉnh số 12/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/07/2011Trụ sở tại: Tầng 5, Tòa Nhà SSI, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà NộiSố điện thoại: (+84 - 4) 3936 6321 Fax: (+84 - 4) 3936 6337Căn cứ theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ số 51/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng KhoánNhà Nước cấp ngày 06/12/2021, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin giao dịch ChứngChỉ Quỹ lần đầu tiên của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) như sau:Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai ngày 13/12/2021Thời hạn nhận lệnh mua/bán/chuyển đổi cho Ngày giao dịch đầu tiên: 8h00 đến 14h40 ngày Thứ Sáu 10/12/2021Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 500.000 (Năm trăm nghìn đồng)Tần suất giao dịch: Hằng ngày, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ có thể được thanh toán qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, hoặc từ tài khoản chứng khoán của Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Trường hợp lệnh mua Chứng Chỉ Quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải là Nhà Đầu Tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của Nhà Đầu Tư được hưởng lợi. Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ đượcđến tài khoản của Nhà Đầu Tư (đối với giao dịchbán) bằng tiền Đồng Việt Nam. Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại Bản Cáo Bạch trước khi tiếnhành giao dịch.Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến cách thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ SSIAM hoặc các Đại LýPhân Phối của Quỹ.

07/12/2021

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành Lập Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam.

Ngày 06/12/2021, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành Lập Quỹ Đại Chúng số 51/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (“Quỹ VLGF”).Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

06/12/2021

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

23/11/2021

Xem thêm
Báo cáo kết quả đợt chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam ra công chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ (SSIAM) công bố thông tin kết quả chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) ra công chúng.

23/11/2021

Xem thêm
Quy Trình Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) Giai Đoạn Chào Bán

SSIAM hướng dẫn Quy trình đăng ký mua chứng chỉ quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF) giai đoạn chào bán

25/10/2021

Xem thêm
Thông báo về việc chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng IPO của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam, chi tiết như sau:

25/10/2021

Xem thêm
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ VLGF

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 229/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20/10/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI