Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
21.683,12
-987,44 (-4,36%) Cập nhật ngày 20/01/2021
Công bố thông tin
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 Quỹ SSI-SCA và SSIBF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của Quỹ SSI-SCA và SSIBF, chi tiết theo file đính kèm.

29/12/2020

Xem thêm
SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt cho Quỹ SSI-SCA

Ngày 16/10/2020, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) cho Quỹ SSI-SCA. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

16/10/2020

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ SSI-SCA

Do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo về việc chúng tôi đã bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tốt, Giám Đốc Đầu Tư của SSIAM là Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) thay thế cho Ông Nguyễn Đức Minh, hiện đang đảm nhiệm vị trí này. Thay đổi trên hiệu lực từ ngày 06/10/2020. Quỹ SSI-SCA sẽ có hai Người Điều Hành Quỹ là ông Nguyễn Bá Huy (nhân sự hiện tại) và ông Bùi Văn Tốt.

06/10/2020

Xem thêm
SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ SSI-SCA

Ngày 26/8/2020, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ SSI-SCA. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

26/08/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2020 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

SSIAM xin thông báo thời gian giao dịch dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2020 của Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF, chi tiết như sau:SSIAM tạm ngừng giao dịch ngày Thứ Tư 02/09/2020.Thời hạn nộp lệnh giao dịch trước dịp nghỉ lễ: 15h00 ngày Thứ Ba 01/09/2020.Thời gian giao dịch tiếp theo của Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF sau dịp nghỉ lễ là: ngày Thứ Năm ngày03/09/2020.SSIAM kính mong quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quan thực hiện nhận lệnh và giao dịch với thời gian nêu trên.Mọi câu hỏi liên quan đến thời gian giao dịch, xin vui lòng liên hệ:Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSITầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84 24) 3936 6321; Fax: (84 24) 3936 6337Email: ssiam@ssi.com.vnTrân trọng.

25/08/2020

Xem thêm
Quỹ SSI-SCA ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2020 của Quỹ SSI-SCA.

10/07/2020

Xem thêm
Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM) công bố phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHHErnst &Young Việt Namlà Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 củaQuỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI.

03/07/2020

Xem thêm
Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Ngày 27/5/2020, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã có nghị quyết phê duyệt ông Nguyễn Khắc Hải tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA thay thế cho ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có đơn từ nhiệm.

28/05/2020

Xem thêm
Công bố thông tin từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Ngày 26/5/2020, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành Viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã có đơn từ nhiệm làm thành viên của Ban Đại Diện Quỹ do đã được bổ nhiệm là Chủ Tịch Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI. Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA sẽ nhanh chóng họp để bổ nhiệm thành viên thay thế theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Quỹ.

27/05/2020

Xem thêm
Công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM)công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, chi tiết theo file đính kèm.

08/05/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI