Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

19.242,39

-30,74 (-0,16%)
Cập nhật ngày 11/11/2019
Công bố thông tin
Thay đổi kiểm soát viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi kiểm soát viên, chi tiết theo file đính kèm.

20/09/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp Nghỉ lễ quốc khánh 02/09 của Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

SSIAM xin thông báo thời gian giao dịch trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”), chi tiết theo file đính kèm.

29/08/2019

Xem thêm
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh kế toán trường và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo miễn nhiệmchức danh Kế Toán Trưởngvới Ông Nguyễn Duy Hưng và bổ nhiệm chức danh Quyền Kế Toán Trưởng với Bà Mai Huyền Ngọc.

30/07/2019

Xem thêm
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ SSI-SCA.

05/07/2019

Xem thêm
Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán tài chính năm 2019 của Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI thông báo phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán tài chính năm 2019 của Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

20/06/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

07/05/2019

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

SSI-SCA: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

23/04/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)Chi tiết tại đây

10/04/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh

Hà Nội, ngày 09tháng 4năm 2019"Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh". Chi tiết tại đây

09/04/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

04/04/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI