Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

17.188,01

-96,39 (-0.56%)
Cập nhật ngày 17/01/2019
Công bố thông tin
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).

25/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

18/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

"Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI"

18/07/2018

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh

"Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh".

20/04/2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh

"Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh".

20/04/2018

Xem thêm
CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) năm 2018

“CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) năm 2018.”

20/04/2018

Xem thêm
Thông báo Chương Trình Miễn Phí Phát Hành Chứng Chỉ Quỹ SSI-SCA

#body{ margin: auto; width: 750px;text-align:justify;}.cot1{ width: 750px; float: left;}.thong-tin-dia-chi{ font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold;}.bullet{ list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;}.bullet li{ background-image: url( '%7E/media/images/Asset Management/Funds/bullet.ashx' ); background-repeat: no-repeat; background-position: 0 0.7em; padding-left: 15px; padding-top: 2px; font-family: Arial; font-size: 10pt; line-height: 20px;}#bullet2 ul{ list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;}#bullet2 li{ background-image: url( '%7E/media/images/Asset Management/Funds/bullet.ashx' ); background-repeat: no-repeat; background-position: 0 0.7em; padding-left: 15px; padding-top: 2px; font-family: Arial; font-size: 10pt; line-height: 20px;}} THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ SSI-SCA VÀ QUỸ SSIBF Kính gửi : Quý Nhà Đầu TưCông ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin được cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư đã quan tâm, đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) và Quỹ Đầu Tư TráiPhiếu SSI (SSIBF) trong thời gian qua.Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng các Quỹ Mở được quản lý bởi SSIAM,chúng tôi tổ chức chương trình “Miễn Phí Phát Hành” khi Nhà Đầu Tư mua chứng chỉ Quỹ SSI-SCA và SSIBF. Theo đó, các giao dịch mua chứng chỉ quỹ hợp lệ được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 31/01/2019 sẽ được áp dụng phí phát hành là 0% trên giá trị giao dịch.Nếu Quý Nhà Đầu tư có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ SSIAM:Hotline Miền Bắc: 0984406873 - Miền Nam: 0938668715Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Email: ssiam@ssi.com.vn Website: https://www.ssi.com.vn/AssetManagement.aspx

20/04/2018

Xem thêm
Thông báo phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho quỹ SSI-SCA năm 2018

“Thông báo phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho quỹ SSI-SCA năm 2018.”

20/04/2018

Xem thêm
THÔNG BÁO THỜI GIAN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TRONG DỊP GIỖ TỔ VUA HÙNG, LỄ 30/04 VÀ 01/05/2018 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSI-SCA)

Hà Nội,ngày 20 tháng 04 năm 2018 SSIAMxin thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm2018 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI- SCA) chi tiết nhưsau: -Nghỉ lễ Giỗ Tổ HùngVương vào Thứ Tư ngày 25/04/2018. SSIAM sẽ làm việc bình thường trở lại vào ThứNăm ngày 26/04/2018. Chi tiết về thời gian giao dịch của kỳ giao dịch26/04/2018 như sau: ·Hạn nộp lệnh giaodịch: 15h chiều Thứ Ba ngày 24/04/2018 ·Ngày giao dịch:Thứ Năm, ngày26/04/2018 -Nghỉ Lễ 30/4 và01/05 năm 2018 bắt đầu từ Thứ Hai ngày 30/04/2018 đến Thứ Ba ngày01/05/2018. SSIAM sẽ làm việc bình thường trở lại vào Thứ Tư ngày 02/05/2018.

20/04/2018

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư năm 2018 của quỹ SSI-SCA

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018 “CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Biên bản Đại hội Nhà ĐầuTư và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) năm 2018.”

20/04/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI