Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
28.390,16
-147,13 (-0,52%) Cập nhật ngày 20/05/2022
Công bố thông tin
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

19/05/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022, chi tiết theo file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

SSISCA: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

22/04/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung.

SSI-SCA: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung.

22/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF), chi tiết theo file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn, chi tiết như file đính kèm.

01/04/2022

Xem thêm
Thông báo mời họp đại hội nhà đầu tư năm 2022 Quỹ SSI-SCA

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”/”Quỹ”) như sau:

30/03/2022

Xem thêm
Thông báo chấm dứt hoạt động Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với một số công ty chứng khoán của quỹ SSI-SCA

SSIAM thông báo chấm dứt hoạt động Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với một số công ty chứng khoán của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) như sau:Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS): thời hạn 31/05/2022Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS): thời hạn 28/02/2022Công Ty Cổ phần Chứng Khoán VPS (tên cũ là Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPS)): thời hạn31/05/2022Công Ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (tên cũ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Toàn Cầu): thời hạn31/05/2022

28/02/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI