Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ SSI-SCA

Do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo về việc chúng tôi đã bổ nhiệm

Trở lại
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ SSI-SCA

06/10/2020

Do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo về việc chúng tôi đã bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tốt, Giám Đốc Đầu Tư của SSIAM là Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) thay thế cho Ông Nguyễn Đức Minh, hiện đang đảm nhiệm vị trí này. Thay đổi trên hiệu lực từ ngày 06/10/2020.

Quỹ SSI-SCA sẽ có hai Người Điều Hành Quỹ là ông Nguyễn Bá Huy (nhân sự hiện tại) và ông Bùi Văn Tốt.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI