Tài liệu họp và phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ SSI-SCA

SSISCA - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Trở lại
Tài liệu họp và phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ SSI-SCA

01/04/2020

SSISCA - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ”).

SSIAM thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các nội dung báo cáo, xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020 bao gồm:

 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và chiến lược đầu tư năm 2020 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây
 2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2019. Tải tài liệu tại đây
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2019. Tải tài liệu tại đây
 4. Công văn (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) và Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và chiến lược đầu tư năm 2020 của Quỹ (Tài liệu tại mục 1);
  2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây;
  3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 49 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh. Tải tài liệu tại đây.
  4. Cập nhật một số điều trong Điều Lệ Quỹ liên quan đến việc tần suất giao dịch của Quỹ đã được tăng lên hàng ngày và cập nhật văn bản pháp lý mới. Tải tài liệu tại đây.
 5. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây.

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2020 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 30/03/2020.

Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến: 17h00 ngày 27/04/2020. Nhà Đầu Tư có thể gửi lại Phiếu xin ý kiến cho SSIAM theo một trong các cách thức sau:
 1. Nhà Đầu Tư biểu quyết và ký vào Phiếu xin ý kiến (đã được SSIAM gửi cho Nhà Đầu Tư qua chuyển phát nhanh hoặc in tại đây). Phiếu xin ý kiến sau khi ký được gửi lại cho SSIAM qua thư điện tử (email) hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/số fax/địa chỉ trụ sở chính của SSIAM in trên phiếu và được nêu dưới đây; hoặc
 2. Nhà Đầu Tư thực hiện biểu quyết bằng cách phê duyệt các nội dung trên thư điện tử (email) được SSIAM gửi và gửi lại (reply) thư điện tử (email) đó.
Thông tin địa chỉ nhận lại Phiếu xin ý kiến:
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: (84- 2 4)39366321         Fax:(84- 2 4) 39366337
Thư điện tử (email): ssiam@ssi.com.vn

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI