Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
19.469,69
278,90 (1,45%) Cập nhật ngày 24/11/2020
Công bố thông tin
Thông cáo báo chí: Báo cáo tài chính năm 2014 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

31/03/2015 Báo cáo tài chính 2014 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã được kiểm toán

01/04/2015

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch Tết Nguyên Đán 2015 của chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

09/02/2015 Thông báo thời gian giao dịch trong dịpTết Nguyên Đán 2015 của chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) như sau: - Hạn nộp lệnh giao dịch (ngày T-1): 10h30 sáng ngày 11/02/2015 - Ngày giao dịch (ngày T): 12/02/2015 - Ngày thanh toán tiền bán CCQ: 27/02/2015

09/02/2015

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch trước Tết dương lịch 2015 của chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

17/12/2014 Thông báo thời gian giao dịch trước Tết dương lịch 2015 của chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI( SSI-SCA) như sau:- Hạn nộp lệnh giao dịch (ngày T-1): 10h30 sáng ngày 24/12/2014- Ngày giao dịch (ngày T): 25/12/2014- Ngày thanh toán tiền bán CCQ: 31/12/2014

17/12/2014

Xem thêm
Lựa chọn công ty kiểm toán 2014 quỹ mở SSI-SCA

Ngày 01/11/2014, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Quỹ SSI-SCA”.

06/11/2014

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

01/10/2014 Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI( SSI-SCA) như sau: - Ngày giao dịch lần đầu: thứ năm ngày 09/10/2014 - Thời gian nhận lệnh mua/bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu: trước 10h30 sáng ngày thứ 4 08/10/2014 - Giá trị đăng ký mua/bán tối thiểu: 2.000.000 (hai triệu đồng )

01/10/2014

Xem thêm
Công bố thông tin cấp Giấy phép thành lập SSI-SCA

Ngày 26/9/2014, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 15/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).

27/09/2014

Xem thêm
Thông báo kết quả ý lấy ý kiến nhà đầu tư quỹ mở SSI-SCA

17/09/2014 - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI trân trọng thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản nhà đầu tư Quỹ SSI-SCA.

17/09/2014

Xem thêm
Bắt đầu chào bán chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

07/08/2014 – Ngày mai (8/8), Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) sẽ bắt đầu chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA, còn gọi là Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI.Hướng tới cả nhà đầu tư cá nhân, quỹ này có giá trị mua tối thiểu chỉ 2 triệu đồng. Đây là quỹ mở đầu tiên do SSIAM quản lý.

07/08/2014

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI