Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
23.449,26
-1.042,11 (-4,26%) Cập nhật ngày 07/12/2022
Công bố thông tin
Thông cáo báo chí: Báo cáo tài chính năm 2014 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

31/03/2015 Báo cáo tài chính 2014 Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã được kiểm toán

01/04/2015

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch Tết Nguyên Đán 2015 của chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

09/02/2015 Thông báo thời gian giao dịch trong dịpTết Nguyên Đán 2015 của chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) như sau: - Hạn nộp lệnh giao dịch (ngày T-1): 10h30 sáng ngày 11/02/2015 - Ngày giao dịch (ngày T): 12/02/2015 - Ngày thanh toán tiền bán CCQ: 27/02/2015

09/02/2015

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch trước Tết dương lịch 2015 của chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

17/12/2014 Thông báo thời gian giao dịch trước Tết dương lịch 2015 của chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI( SSI-SCA) như sau:- Hạn nộp lệnh giao dịch (ngày T-1): 10h30 sáng ngày 24/12/2014- Ngày giao dịch (ngày T): 25/12/2014- Ngày thanh toán tiền bán CCQ: 31/12/2014

17/12/2014

Xem thêm
Lựa chọn công ty kiểm toán 2014 quỹ mở SSI-SCA

Ngày 01/11/2014, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Quỹ SSI-SCA”.

06/11/2014

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI