Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
23.449,26
-1.042,11 (-4,26%) Cập nhật ngày 07/12/2022
Công bố thông tin
SSI-SCA: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung.

SSI-SCA: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung.

22/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF), chi tiết theo file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn, chi tiết như file đính kèm.

01/04/2022

Xem thêm
Thông báo mời họp đại hội nhà đầu tư năm 2022 Quỹ SSI-SCA

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”/”Quỹ”) như sau:

30/03/2022

Xem thêm
Thông báo chấm dứt hoạt động Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với một số công ty chứng khoán của quỹ SSI-SCA

SSIAM thông báo chấm dứt hoạt động Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với một số công ty chứng khoán của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) như sau:Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS): thời hạn 31/05/2022Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS): thời hạn 28/02/2022Công Ty Cổ phần Chứng Khoán VPS (tên cũ là Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPS)): thời hạn31/05/2022Công Ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (tên cũ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Toàn Cầu): thời hạn31/05/2022

28/02/2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 của Quỹ Đầu tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 củaQuỹĐầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền VữngSSI (SSI-SCA), chi tiết theo file đính kèm.

24/02/2022

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ VLGF, Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022của Quỹ VLGF, Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF, chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2021

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đâu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).

09/12/2021

Xem thêm
SSI-SCA: công bố thông tin liên quan đến đầu tư chứng khoán phái sinh

SSI-SCA: công bố thông tin liên quan đến đầu tư chứng khoán phái sinh, chi tiết theo file đính kèm

21/09/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI