Công bố thông tin

Công bố thông tin
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo kết quảgiao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng.

23/05/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

22/05/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

21/05/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng.

15/05/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

15/05/2019

Xem thêm
SSIAM - Báo cáo Thường niên 2018

SSIAM - Báo cáo Thường niên 2018

17/04/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Hà Nội ngày 10/04/2019 Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ SSI-SCA của người nội bộ và người có liên quan quỹ đại chúng Chi tiết xem tạiđây

10/04/2019

Xem thêm
SSIAM – Công bố thông tin Báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán

SSIAM – Công bố thông tin Báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán

29/03/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI thông báokết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

19/06/2018

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báogiao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

11/06/2018

Xem thêm
SSIAM được Tạp chí The Asset vinh danh trong hạng mục “Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm 2018” tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 05/06/2018,Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí The Assetvinh danh trong hạngmục “Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm 2018 tại Việt Nam. Đây là lần thứ tư liên tiếpSSIAM nhận giải thưởng này.

05/06/2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ.

23/05/2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI thông báoBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

03/05/2018

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Hồ Chí Minh, ngày 23/04/2018 Thông báo giao dịch của Quỹ ETF SSIAM VNX50 –bên có liên quan của Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT.

24/04/2018

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ ETF của người nội bộ

Hà Nội ngày 18/04/2018Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ SSI-ETF của người nội bộ.

18/04/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI