Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch bán cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn (SGN) với giá trị lớn hơn 10%tổng tài sản của SSIAM , chi tiết theo file đính kèm.

03/01/2020

Xem thêm
Thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch bán cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn (SGN) với giá trị lớn hơn 10%tổng tài sản của SSIAM , chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2019

Xem thêm
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành hóa đơn điện tử, chi tiết theo file đính kèm.

21/11/2019

Xem thêm
Thông báo về việc thực hiện giao dịch mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI), chi tiết theo file đính kèm.

18/10/2019

Xem thêm
Thay đổi kiểm soát viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi kiểm soát viên, chi tiết theo file đính kèm

20/09/2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI ("SSIAM") công bốBáo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019, chi tiết theo file đính kèm.

14/08/2019

Xem thêm
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh kế toán trường và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo miễn nhiệmchức danh Kế Toán Trưởngvới Ông Nguyễn Duy Hưng và bổ nhiệm chức danh Quyền Kế Toán Trưởngvới Bà Mai Huyền Ngọc.

30/07/2019

Xem thêm
Thông báo ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báođã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019.

05/07/2019

Xem thêm
Công bố thông tin quyết định của Cục thuế TP Hà Nội

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI công bố thông tin quyết định của Cục thuế TP Hà Nội, chi tiết theo file đính kèm.

05/07/2019

Xem thêm
Thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

28/06/2019

Xem thêm
Thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

25/06/2019

Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

17/06/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

10/06/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI