Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.313,53

5,37 (0,05%)
Cập nhật ngày 23/05/2019
Công bố thông tin
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹ đầu tư trái phiếu SSI

SSIAM thông báo kết quả kiểm phiếulấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹđầu tư trái phiếu SSI.

25/04/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)Chi tiết tại đây

10/04/2019

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ SSIBF

SSIBF- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

08/04/2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

13/03/2019

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu ( SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu ( SSIBF)

24/01/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

27/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF).

25/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng.

19/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

19/12/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI