Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.259,71
4,14 (0,03%) Cập nhật ngày 19/05/2022
Công bố thông tin
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 2) QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 (lần 2) của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) như sau:

26/04/2022

Xem thêm
SSIBF - Công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 lần 1 không thành công

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 lần 1 không thành công do không đủ tỷ lệ Nhà Đầu Tư tham dự theo quy định pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

21/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

15/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

13/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

12/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết theo file đính kèm.

08/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

07/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

06/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 304 - 1/5 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI