Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ SSIBF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu

Trở lại
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ SSIBF

17/03/2020

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ SSIBF: Ngày 30/03/2020
 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI