Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

SSIAM xin thông báo, do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ, chúng tôi đã bổ nhiệm Bà Nguyễn Xuân Quỳnh, Chứng Chỉ

Trở lại
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

27/03/2020

SSIAM xin thông báo, do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ, chúng tôi đã bổ nhiệm Bà Nguyễn Xuân Quỳnh, Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 000656/QLQ, cấp ngày 25/05/2010 là Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) thay thế cho Ông Võ Văn Minh, Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 000840/QLQ, hiện đang đảm nhiệm vị trí này. Thay đổi trên có hiệu lực từ ngày 28/03/2020.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI