Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh 2022 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ

Trở lại
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

19/08/2022

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh 2022 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI