Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
11.959,84
2,11 (0,02%) Cập nhật ngày 24/09/2020
Công bố thông tin
SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ SSIBF

Ngày 26/8/2020, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công TNHH Chứng khoánMirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ SSIBF. Chi tiết trong file đính kèm.

26/08/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2020 Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

SSIAM xin thông báo thời gian giao dịch dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2020 của Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF, chi tiết như sau:SSIAM tạm ngừng giao dịch ngày Thứ Tư 02/09/2020.Thời hạn nộp lệnh giao dịch trước dịp nghỉ lễ: 15h00 ngày Thứ Ba 01/09/2020.Thời gian giao dịch tiếp theo của Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF sau dịp nghỉ lễ là: ngày Thứ Năm ngày03/09/2020.SSIAM kính mong quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quan thực hiện nhận lệnh và giao dịch với thời gian nêu trên.Mọi câu hỏi liên quan đến thời gian giao dịch, xin vui lòng liên hệ:Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSITầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84 24) 3936 6321; Fax: (84 24) 3936 6337Email: ssiam@ssi.com.vnTrân trọng.

25/08/2020

Xem thêm
Thông báo chi tiết các loại giá dịch vụ giao dịch Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") trân trọng thông báo giá dịch vụ giao dịch Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ Đấu Tư Trái Phiếu (SSIBF) chi tiết theo file đính kèm. Biểu giá dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

16/07/2020

Xem thêm
Quỹ SSIBF ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm tài chính 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2020 của Quỹ SSIBF.

10/07/2020

Xem thêm
Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM) công bố phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI.

03/07/2020

Xem thêm
Công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI, chi tiết theo file đính kèm.

05/05/2020

Xem thêm
Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI.

05/05/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2020 Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin gửi tới Quý Ủy Ban, Quý Trung Tâm, Quý Nhà Đầu Tư và các Đối tác lời chào trân trọng.SSIAM xin thông báo thời gian giao dịch dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2020 của Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF, chi tiết như sau:SSIAM tạm ngừng giao dịchngày Thứ Năm 30/04/2020 và Thứ Sáu 01/05/2020.Thời hạn nộp lệnh giao dịch trước dịp nghỉ lễ:15h00 ngày Thứ Tư 29/04/2020.Thời giangiao dịch tiếp theo của QuỹSSI-SCA và Quỹ SSIBFsaudịpnghỉlễlà:ngày Thứ Hai ngày04/05/2020.SSIAM kính mong quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quan thực hiện nhận lệnh và giao dịch với thời gian nêu trên.Mọi câu hỏi liên quan đến thời gian giao dịch, xin vui lòng liên hệ:CôngTyTNHHQuản Lý Quỹ SSITầng 5,1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (8424) 3936 6321; Fax: (8424) 3936 6337Email:ssiam@ssi.com.vnTrân trọng.

21/04/2020

Xem thêm
Tài liệu họp và phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ SSIBF

SSIBF - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnCông Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ”).SSIAM thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các nội dung báo cáo, xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020 bao gồm:Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và chiến lược đầu tư năm 2020 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2019. Tải tài liệu tại đâyBáo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2019. Tải tài liệu tại đâyCông văn (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) và Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) để biểu quyết thông qua các nội dung sau:Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ (Tài liệu tại mục 1);Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây;Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 49 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh. Tải tài liệu tại đây.Cập nhật một số điều trong Điều Lệ Quỹ liên quan đến việc tần suất giao dịch của Quỹ đã được tăng lên hàng ngày và cập nhật văn bản pháp lý mới. Tải tài liệu tại đây.Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây.Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2020 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 30/03/2020.Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến: 17h00 ngày 27/04/2020. Nhà Đầu Tư có thể gửi lại Phiếu xin ý kiến cho SSIAM theo một trong các cách thức sau:Nhà Đầu Tư biểu quyết và ký vào Phiếu xin ý kiến (đã được SSIAM gửi cho Nhà Đầu Tư qua chuyển phát nhanh hoặc in tại đây). Phiếu xin ý kiến sau khi ký được gửi lại cho SSIAM qua thư điện tử (email) hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/số fax/địa chỉ trụ sở chính của SSIAM in trên phiếu và được nêu dưới đây; hoặc Nhà Đầu Tư thực hiện biểu quyết bằng cách phê duyệt các nội dung trên thư điện tử (email) được SSIAM gửi và gửi lại (reply) thư điện tử (email) đó.Thông tin địa chỉ nhận lại Phiếu xin ý kiến:Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSIĐịa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà NộiĐiện thoại: (84- 2 4)39366321 Fax:(84- 2 4) 39366337Thư điện tử (email): ssiam@ssi.com.vn

03/04/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ đại chúng - Người điều hành Quỹ Võ Văn Minh

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ đại chúng - Người điều hành Quỹ Võ Văn Minh Chi tiết tại đây

30/03/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI