Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
11.862,83
0,13 (0,00%) Cập nhật ngày 11/08/2020
Công bố thông tin
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ đại chúng - Người điều hành Quỹ Võ Văn Minh

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ đại chúng - Người điều hành Quỹ Võ Văn Minh Hà Nội, ngày 24 tháng 03năm 2020 "Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ đại chúng - Người điều hành Quỹ Võ Văn Minh". Chi tiếttại đây

24/03/2020

Xem thêm
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ SSIBF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ SSIBF:Ngày 30/03/2020 Chi tiết vui lòng xem fileđính kèm.

17/03/2020

Xem thêm
Công bố thông tin Tỷ lệ chi phí hoạt động và Tốc độ vòng quay danh mục năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin trân trọng công bố thông tin Tỷ lệ chi phí hoạt động và Tốc độ vòng quay danh mục năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF), chi tiết theo file đính kèm.

14/02/2020

Xem thêm
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, chi tiết theo file tính kèm.

21/01/2020

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp tết dương năm 2020

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báođến quý Nhà Đầu Tư và các Tổ chức có liên quan về thời gian giao dịch trong dịptết dương lịch 2020 của Quỹ SSIBF

25/12/2019

Xem thêm
Thông báo điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư Quỹ SSIBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báođiều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư Quỹ SSIBF.

14/11/2019

Xem thêm
Thay đổi kiểm soát viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi kiểm soát viên, chi tiết theo file đính kèm

20/09/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp Nghỉ lễ quốc khánh 02/09 của Quỹ đầu tư trái phiếu SSI

SSIAM xin thông báo thời gian giao dịch trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 của Quỹ Đầu Tư Trái PhiếuSSI (“SSIBF”), chi tiết theo file đính kèm.

29/08/2019

Xem thêm
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh kế toán trường và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo miễn nhiệmchức danh Kế Toán Trưởngvới Ông Nguyễn Duy Hưng và bổ nhiệm chức danh Quyền Kế Toán Trưởng với Bà Mai Huyền Ngọc.

30/07/2019

Xem thêm
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ SSIBF

05/07/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI