Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.421,36
-1,42 (-0,01%) Cập nhật ngày 07/12/2022
Công bố thông tin
Thông báo Chương Trình Miễn Phí Phát Hành Chứng Chỉ Quỹ SSIBF

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ SSI-SCA VÀ QUỸ SSIBF Kính gửi : Quý Nhà Đầu Tư Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin được cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư đã quan tâm, đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) và Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) trong thời gian qua. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng các Quỹ Mở được quản lý bởi SSIAM, chúng tôi tổ chức chương trình“Miễn Phí Phát Hành”khi Nhà Đầu Tư mua chứng chỉ Quỹ SSI-SCA và SSIBF. Theo đó, các giao dịch mua chứng chỉ quỹ hợp lệ được thực hiện trong giai đoạn từ ngày08/11/2018 đến hết ngày 31/01/2019sẽ được áp dụng phí phát hành là0% trên giá trị giao dịch. Nếu Quý Nhà Đầu tư có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ SSIAM: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) 1C NgôQuyền, Quận Hoàn Kiếm, HàNội Tel: (84)(24) 3936 6321 Fax: (84)(24) 3936 6337 Website:https://www.ssi.com.vn/AssetManagement.aspx Email:ssiam@ssi.com.vn

06/11/2018

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSIBF 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI Tên viết tắt: SSIBF Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ Mệnh giá:10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2018

18/10/2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSIthông báo công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI Trân trọng.

15/08/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

"Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI"

18/07/2018

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư năm 2018 của quỹ SSIBF

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018 “CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Biên bản Đại hội Nhà ĐầuTư và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) năm 2018.”

07/05/2018

Xem thêm
Công bố thông tin tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục Quỹ SSIBF năm 2017

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục Quỹ đầu tư trái phiếuSSI (SSIBF) năm 2017, chi tiết theo file đính kèm.

07/02/2018

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSIBF

Hà Nội, ngày 23 tháng03 năm 2018 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: CHỨNGCHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI Tên viết tắt: SSIBF Loại chứng khoán: Chứngchỉ quỹ Mệnh giá:10.000đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018

08/12/2017

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Hà Nội,ngày 30 tháng 3 năm 2018 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Đầu Tư TráiPhiếu SSI Chi tiết thông báo xin vui lòng xem tại đây

08/12/2017

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI