Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.421,36
-1,42 (-0,01%) Cập nhật ngày 07/12/2022
Công bố thông tin
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

06/07/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin của Quỹ, chi tiết tại file đính kèm.

15/06/2022

Xem thêm
SSIBF - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

20/05/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 20/5/2022

20/05/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 2) QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 (lần 2) của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) như sau:

26/04/2022

Xem thêm
SSIBF - Công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 lần 1 không thành công

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 lần 1 không thành công do không đủ tỷ lệ Nhà Đầu Tư tham dự theo quy định pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

21/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

15/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

13/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư.

12/04/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết theo file đính kèm.

08/04/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI