Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
11.862,83
0,13 (0,00%) Cập nhật ngày 11/08/2020
Công bố thông tin
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Hà Nội,ngày 30 tháng 3 năm 2018 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Đầu Tư TráiPhiếu SSI Chi tiết thông báo xin vui lòng xem tại đây

08/12/2017

Xem thêm
Thông báo chi tiết các loại giá giao dịch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Hà Nội,ngày 09 tháng 04 năm 2018CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) Thông báo chi tiết các loại giá giao dịch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI có hiệu lực từ ngày 09 tháng 07 năm 2018

08/12/2017

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Quỹ SSIBF.

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Quỹ SSIBF

08/12/2017

Xem thêm
Tài liệu họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2018 Quỹ ĐầuTư Trái Phiếu SSI

Hà Nội,ngày 13 tháng 04 năm 2018Tài liệu họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2018 Quỹ ĐầuTư Trái Phiếu SSI

08/12/2017

Xem thêm
Công bố thông tin Nghị quyết lựa chọn kiểm toán cho Quỹ Đầu Tư Trái phiếu SSI (SSIBF)

Công bố thông tin Nghị quyết lựa chọn kiểm toán cho Quỹ Đầu Tư Trái phiếu SSI (SSIBF)

10/11/2017

Xem thêm
Công bố thông tin mua chứng chỉ quỹ SSIBF

Công bố thông tin mua chứng chỉ quỹ SSIBF

05/09/2017

Xem thêm
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư SSIBF

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư SSIBF

07/08/2017

Xem thêm
Quỹ SSIBF được cấp GCN 26/UBCK đăng ký lập quỹ đại chúng

Quỹ SSIBF được cấp GCN 26/UBCK đăng ký lập quỹ đại chúng

07/08/2017

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ SSIBF của người nội bộ và người có liên quan quỹ đại chúng - Bà Lê Thị Lệ Hằng

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ SSIBF của người nội bộ và người có liên quan quỹ đại chúng - Bà Lê Thị Lệ Hằng

26/07/2017

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI