Công bố thông tin

Công bố thông tin
Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022, chi tiết theo file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30.

22/04/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung.

ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung.

22/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 304 - 1/5 của QuỹETF SSIAM VNX50 (FUESSV50), QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL) VÀ QUỸ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30),chi tiết trong file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

31/03/2022

Xem thêm
Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Quỹ ETF SSIAM VN30 - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnCông Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ”).

30/03/2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

21/03/2022

Xem thêm
Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

16/03/2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2022 củaQuỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

25/02/2022

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 26/01/2022đến hết ngày 10/02/2022để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

24/01/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI