Công bố thông tin giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30 (mã chứng khoán FUESSV30)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố thông tin giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30 (mã

Công ty cổ phần chứng khoán SSI