Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VN30

Ngày 19/11/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS ("KIS") được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán

Trở lại
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VN30

23/11/2020

Ngày 19/11/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS ("KIS") được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VN30 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo Quyết định số 750/QĐ-SĐHCM của HOSE, chi tiết trong file đính kèm. 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI