Điều chỉnh thời gian thực hiện góp vốn và nhận phiếu xin ý kiến nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi Nhà Đầu tư/ Thành Viên Lập Quỹ lời chào trân trọng. Với mục đích tạo

Trở lại
Điều chỉnh thời gian thực hiện góp vốn và nhận phiếu xin ý kiến nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30

24/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi Nhà Đầu tư/ Thành Viên Lập Quỹ lời chào trân trọng.

Với mục đích tạo điều kiện cho các Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đã đăng ký góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, SSIAM sẽ thực hiện điều chỉnh lại thời gian thực hiện góp vốn và thời gian nhận phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư như sau:

  • Thời gian thực hiện góp vốn tại thông báo phát hành ngày 25/05/2020: từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 25/06/2020.
  • Thời gian thực hiện góp vốn được điều chỉnh: Từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 26/06/2020.

Chúng tôi xin phép gửi lại Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) đã được điều chỉnh kèm theo Công Văn này.

Đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện điều chỉnh thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư như sau:

  • Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến đã thông báo: 17h00 ngày 25/06/2020
  • Thời gian nhận lại phiếu xin ý kiến điều chỉnh: 17h00 ngày 26/06/2020
Công ty cổ phần chứng khoán SSI