Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi người điều hành của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết

Công ty cổ phần chứng khoán SSI