Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời

Trở lại
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VN30

16/11/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như file đính kèm

Công ty cổ phần chứng khoán SSI