SSIAM VN30 ETF - Công bố thông tin Quyết Định Chấp Thuận Đăng Ký Niêm Yết Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 10/8/2020, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã nhận được Quyết Định số 444/QĐ-SGDHCM (HOSE) về việc niêm yết chứng chỉ

Trở lại
SSIAM VN30 ETF - Công bố thông tin Quyết Định Chấp Thuận Đăng Ký Niêm Yết Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30

10/08/2020

Ngày 10/8/2020, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã nhận được Quyết Định số 444/QĐ-SGDHCM (HOSE) về việc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30.

Theo đó, chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 được niêm yết tại HOSE theo các nội dung sau:

- Loại chứng khoán: chứng chỉ quỹ ETF

- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

- Mã chứng khoán: FUESSV30

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI