Tài liệu họp và phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Quỹ ETF SSIAM VN30 - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công Ty TNHH Quản

Trở lại
Tài liệu họp và phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30

05/04/2021

Quỹ ETF SSIAM VN30 - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ”).

SSIAM thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các nội dung báo cáo, xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2021 bao gồm:

 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây
 2. Báo cáo giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2020. Tải tài liệu tại đây
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020. Tải tài liệu tại đây
 4. Công văn (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) và Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư  bằng văn bản (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) để biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây. Tờ trình về các nội dung cần biểu quyết vui lòng tải tại đây:
  1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ (Tài liệu tại mục 1);
  2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây;
  3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 49 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.
  4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ, cập nhật các quy định mới của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  5. Phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại Diện quỹ là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm là 2021-2026
 5. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây.

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2021 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 31/03/2021.

Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến: 17h00 ngày 23/04/2021. Nhà Đầu Tư có thể gửi lại Phiếu xin ý kiến cho SSIAM theo một trong các cách thức sau:

 1. Nhà Đầu Tư biểu quyết và ký vào Phiếu xin ý kiến (đã được SSIAM gửi cho Nhà Đầu Tư qua chuyển phát nhanh hoặc in tại đây). Phiếu xin ý kiến sau khi ký được gửi lại cho SSIAM qua thư điện tử (email) hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/số fax/địa chỉ trụ sở chính của SSIAM in trên phiếu và được nêu dưới đây; hoặc
 2. Nhà Đầu Tư thực hiện biểu quyết bằng cách phê duyệt các nội dung trên thư điện tử (email) được SSIAM gửi và gửi lại (reply) thư điện tử (email) đó.

Thông tin địa chỉ nhận lại Phiếu xin ý kiến:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84- 2 4)39366321         Fax:(84- 2 4) 39366337

Thư điện tử (email): [email protected]

Công ty cổ phần chứng khoán SSI