Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Trở lại
Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

08/09/2020

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 bằng văn bản

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường năm 2020 với nội dung sau:

  1. Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu Tư: từ ngày 08/9/2020 đến ngày 18/9/2020
  2. Nội dung xin ý kiến:
  • Thông qua việc giảm Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ xuống 0,55%NAV/năm;
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ theo nội dung Tờ Trình của SSIAM.
  1. Tài liệu lấy ý kiến:

- Công văn gửi Nhà Đầu Tư về việc lấy ý kiến bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây

- Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây

- Tờ trình về việc giảm giá dịch vụ quản lý quỹ và sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ. Tải tài liệu tại đây

- Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường. Tải tài liệu tại đây

 

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại phiếu xin ý kiến là nhà đầu tư trong danh sách nhà đầu tư chốt tại ngày 04/9/2020.

 

Nhà Đầu Tư vui lòng cho ý kiến và gửi lại phiếu qua thư điện tử (email), fax hoặc bưu điện đến địa chỉ dưới đây của SSIAM chậm nhất vào 24h00 ngày 18/09/2020:

 

 

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321     Fax:  (84-24) 3936 6337

Thư điện tử (email): ssiam@ssi.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán SSI