Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50

Trở lại
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

27/12/2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI