Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI