Thông báo niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Trở lại
Thông báo niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

10/08/2020

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30

trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Ký Chứng Khoán số 6869/VSD-DVQ.NV ngày 27/07/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
 • Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu số 444/QĐ-SGDHCM ngày 07/08/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại SGDCK TP.HCM như sau:

 1. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF SSIAM VN30
 1. Thông tin chứng chỉ quỹ niêm yết:
 • Tên Quỹ niêm yết:               Quỹ ETF SSIAM VN30
 • Tên tiếng Anh:                     SSIAM VN30 ETF
 • Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).
 • Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).
 • Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VN30 trong tất cả các giai đoạn.
 • Tên chứng chỉ quỹ:              Quỹ ETF SSIAM VN30
 • Mã chứng khoán:                FUESSV30
 • Mã ISIN:                              VN0FUESSV306
 • Loại chứng khoán:               Chứng Chỉ Quỹ
 • Loại hình Quỹ:                     Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
 • Hình thức đăng ký lưu ký:    Ghi sổ
 • Mệnh giá:                            10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹ
 • Số lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹ
 • Ngày chấp thuận niêm yết:  07/08/2020       
 • Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM:  18/08/2020
 • Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: NAV trên một CCQ tại ngày 17/08/2020.

*CTQLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 17/08/2020

 1. TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
 • Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (84-24) 3936 6321                                                            Fax: (84-24) 3936 6337
 • Website: http://www.ssiam.com.vn                                                        Email: ssiam@ssi.com.vn

 1. TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

 1. TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI)
 • Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)
 • Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BSC)

Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: http://www.ssiam.com.vn

Mọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Trân trọng thông báo.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI