Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF

Trở lại
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

24/01/2022

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết âm lịch 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm. 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI