Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công bố Thông tin Giấy phép thành lập Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 22/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 45/GCN-UBCK cho Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

23/07/2020

Xem thêm
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.

01/07/2020

Xem thêm
Điều chỉnh thời gian thực hiện góp vốn và nhận phiếu xin ý kiến nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi Nhà Đầu tư/ Thành Viên Lập Quỹ lời chào trân trọng. Với mục đích tạo điều kiện cho các Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đã đăng ký góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, SSIAM sẽ thực hiện điều chỉnh lại thời gian thực hiện góp vốn và thời gian nhận phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư như sau:Thời gian thực hiện góp vốn tại thông báo phát hành ngày 25/05/2020: từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 25/06/2020.Thời gian thực hiện góp vốn được điều chỉnh: Từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 26/06/2020.Chúng tôi xin phép gửi lại Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) đã được điều chỉnh kèm theo Công Văn này.Đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện điều chỉnh thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư như sau:Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến đã thông báo: 17h00 ngày 25/06/2020Thời gian nhận lại phiếu xin ý kiến điều chỉnh: 17h00 ngày 26/06/2020

24/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 23/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 23/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

23/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 16/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 16/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

16/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 09/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 09/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

09/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 29/05/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 29/05/2020 chi tiết theo file đính kèm.

29/05/2020

Xem thêm
Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu tư ra công chúngNhà Đầu Tư có quyền biểu quyết là những Nhà Đầu Tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng từ ngày 01/6/2020 đến ngày 25/6/2020.

27/05/2020

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30.

25/05/2020

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 (SSIAM VN30)

Ngày 21/05/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nướcđã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF SSIAM VN30, cụ thể như sau:Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30Tên tiếng Anh: SSIAM VN30ETFLoại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSINgân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi tiết giấy chứng nhận đăng ký chào bán vui lòng xem file đính kèm.

22/05/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI