Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 09/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 09/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

09/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 29/05/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 29/05/2020 chi tiết theo file đính kèm.

29/05/2020

Xem thêm
Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu tư ra công chúngNhà Đầu Tư có quyền biểu quyết là những Nhà Đầu Tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng từ ngày 01/6/2020 đến ngày 25/6/2020.

27/05/2020

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VN30.

25/05/2020

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 (SSIAM VN30)

Ngày 21/05/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nướcđã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF SSIAM VN30, cụ thể như sau:Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30Tên tiếng Anh: SSIAM VN30ETFLoại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSINgân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi tiết giấy chứng nhận đăng ký chào bán vui lòng xem file đính kèm.

22/05/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI