Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

14/01/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

29/12/2020

Xem thêm
ETF SSIAM VNFIN LEAD: báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09/11/2020

Ngày 09/11/2020, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có cập nhật thêm 8.516 cổ phiếu MBB, với tổng giá trị là 155.417.000 đồng, tương ứng với 0,0176% NAV của Quỹ. Đây là số cổ phiếu bằng cổ tức phát sinh từ lệnh giao dịch hoán đổi mua của nhà đầu tư vào ngày 05/10/2020 chưa được cập nhật vào NAV từ ngày 06/10/2020 đến ngày 08/11/2020.

10/11/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD từ 28.10 đến 05.11.2020

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ’’) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiến hành cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNFIN LEAD (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Hai, ngày 02/11/2020. Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Sáu, ngày 06/11/2020. Chi tiết theo file đính kèm.

16/10/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

25/08/2020

Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 29/07/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS (“KIS”) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 413/QĐ-SGDHCM của HOSE.

29/07/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD từ ngày 29/07/2020 đến hết ngày 06/08/2020 để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chi tiết theo file đính kèm.

16/07/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

16/07/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm

16/07/2020

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2020 của Quỹ ETF.

10/07/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI