Giải trình về việc ghi nhận cổ tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vào NAV ngày 05/01/2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) giải trình về việc ghi nhận cổ tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vào NAV ngày 05/01/2022

Công ty cổ phần chứng khoán SSI