Công bố thông tin

Công bố thông tin
Giải trình về việc ghi nhận cổ tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vào NAV ngày 05/01/2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) giải trình về việc ghi nhận cổ tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vào NAV ngày 05/01/2022

06/01/2022

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2021

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Công bố thông tin thay đổi Người điều hành quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm

13/12/2021

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Công bố thông tin thay đổi Người điều hành quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm

30/08/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

24/08/2021

Xem thêm
Ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 3/8/2021, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) để làm thành viên lập quỹ củaQuỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD. Chi tiết trong file đính kèm.

03/08/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm tài chính 2021

Ngày 26/07/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.

26/07/2021

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 28/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

14/07/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 29/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD. Chi tiết tại file đính kèm

29/06/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

29/04/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI