Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo về kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD lần đầu

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF SISAM VNFIN LEAD lần đầu, chi tiết theo file đính kèm.

03/01/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 02/01/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 02/01/2020, chi tiết theo file đính kèm.

31/12/2019

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 31/12/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 31/12/2019, chi tiết theo file đính kèm.

30/12/2019

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 26/12/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 26/12/2019, chi tiết theo file đính kèm.

26/12/2019

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 24/12/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 24/12/2019, chi tiết theo file đính kèm.

24/12/2019

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

23/12/2019

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (SSIAM VNFIN LEAD)

Ngày 19/12/2019, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, cụ thể như sau: Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD Tên tiếng Anh: SSIAM VNFIN LEAD ETF Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi tiết giấy chứng nhận đăng ký chào bán vui lòng xem file đính kèm.

20/12/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI