Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.665,86

-30,62 (-0,24%)
Cập nhật ngày 15/07/2019
Công bố thông tin
Thông báo ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ ETF.

05/07/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 09/05/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 09/05/2019, chi tiết theo file đính kèm.

23/04/2019

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM thông báo kết quả kiểm phiếulấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50.

18/04/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp giỗ tổ vua Hùng, lễ 30/04 và 01/05 năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI thông báothời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp giỗ tổ vua Hùng, lễ 30/04 và 01/05 năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50 .

10/04/2019

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI trân trọng thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

04/04/2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2019

08/03/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 19/02/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 19/02/2019

19/02/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 28/01/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 28/01/2019

29/01/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư và lịch nghỉ tết nguyên đán 2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư và lịch nghỉ tết nguyên đán 2019

24/01/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp lễ tết dương năm 2019

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo đến quý Nhà Đầu Tư và các Tổ chức có liên quan về thời gian giao dịch trong dịp lễ tết dương lịch 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50)

24/12/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI