Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.755,60

-47,75 (-0,37%)
Cập nhật ngày 05/12/2019
Công bố thông tin
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

18/11/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báogiao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

07/11/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019, chi tiết theo file đính kèm.

21/10/2019

Xem thêm
Công bố thông tin đính chính giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019, 01/10/2019 và 02/10/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo đính chính giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019, 01/10/2019 và 02/10/2019, chi tiết theo file đính kèm.

04/10/2019

Xem thêm
Thay đổi kiểm soát viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi kiểm soát viên, chi tiết theo file đính kèm

20/09/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 02/09 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM xin thông báo về thời gian giao dịch trong dịp lễ Quốc Khánh 02/09/2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50), chi tiết theo file đính kèm.

29/08/2019

Xem thêm
Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

01/08/2019

Xem thêm
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh kế toán trường và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo miễn nhiệmchức danh Kế Toán Trưởngvới Ông Nguyễn Duy Hưng và bổ nhiệm chức danh Quyền Kế Toán Trưởng với Bà Mai Huyền Ngọc.

30/07/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 31/07/2019 đến hết ngày 08/08/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày31/07/2019 đến hết ngày 08/08/2019.

17/07/2019

Xem thêm
Công bố thông tin ký kết hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đã ký hợp đồng thành viên lập quỹvào ngày 16/07/2019 với Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), theo đó, MAS sẽ trở thành Thành Viên Lập Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội là Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNX50.

16/07/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI