Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50

9.233,33

251,73 (2,80%)
Cập nhật ngày 02/04/2020
Công bố thông tin
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

27/03/2020

Xem thêm
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50: Ngày 06/04/2020

17/03/2020

Xem thêm
Đính chính Công bố Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin đính chính Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020, chi tiết theo file đính kèm.

17/02/2020

Xem thêm
Công bố thông tin Tỷ lệ chi phí hoạt động năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin trân trọng công bố thông tin Tỷ lệ chi phí hoạt động 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

14/02/2020

Xem thêm
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, chi tiết theo file tính kèm.

21/01/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ tết Âm lịch năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo lịch tạm ngừng giao dịch hoán đổi và nghỉ tết Âm lịch năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

20/01/2020

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp tết dương năm 2020

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo đến quý Nhà Đầu Tư và các Tổ chức có liên quan về thời gian giao dịch trong dịptết dương lịch 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50).

24/12/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

18/11/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báogiao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

07/11/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019, chi tiết theo file đính kèm.

21/10/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI