Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
16.269,36
-0,93 (-0,01%) Cập nhật ngày 02/10/2022
Công bố thông tin
Ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) cho Quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngày 26/09/2022, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) để làm thành viên lập quỹ củaQuỹ ETF SSIAM VNX50. Chi tiết trong file đính kèm.

26/09/2022

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ SSIAM

Báo cáo giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm.

14/09/2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ SSIAM

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm.

24/08/2022

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50,Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

19/08/2022

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Báo cáo giao dịch CCQ của ngườinội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

11/08/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết như file đính kèm.

02/08/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 22/4/2022 tại đây.

22/04/2022

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

22/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 304 - 1/5 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Quỹ ETF SSIAM VNX50 - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnCông Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”).

30/03/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI