Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
12.574,21
6,92 (0,06%) Cập nhật ngày 27/09/2020
Công bố thông tin
Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 cập nhật lần thứ 7 (tháng 9/2020)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 lần thứ 7 (tháng 09/2020), chi tiết theo file đính kèm.

04/09/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

25/08/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD từ ngày 29/07/2020 đến hết ngày 06/08/2020 để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chi tiết theo file đính kèm.

16/07/2020

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50 ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiếm toán BCTC năm 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2020 của Quỹ ETF.

10/07/2020

Xem thêm
Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 29/04/2020

SSIAM xin công bố Nghị Quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 29/04/2020, chi tiết theo file đính kèm.

29/04/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm 2020 và tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm 2020 và tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

22/04/2020

Xem thêm
Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

09/04/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

27/03/2020

Xem thêm
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50: Ngày 06/04/2020

17/03/2020

Xem thêm
Đính chính Công bố Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin đính chính Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020, chi tiết theo file đính kèm.

17/02/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI