Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50

13.070,70

49,19 (0,38%)
Cập nhật ngày 23/01/2020
Công bố thông tin
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, chi tiết theo file tính kèm.

21/01/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ tết Âm lịch năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo lịch tạm ngừng giao dịch hoán đổi và nghỉ tết Âm lịch năm 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

20/01/2020

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp tết dương năm 2020

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo đến quý Nhà Đầu Tư và các Tổ chức có liên quan về thời gian giao dịch trong dịptết dương lịch 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50).

24/12/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

18/11/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báogiao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

07/11/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019, chi tiết theo file đính kèm.

21/10/2019

Xem thêm
Công bố thông tin đính chính giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019, 01/10/2019 và 02/10/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo đính chính giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019, 01/10/2019 và 02/10/2019, chi tiết theo file đính kèm.

04/10/2019

Xem thêm
Thay đổi kiểm soát viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi kiểm soát viên, chi tiết theo file đính kèm

20/09/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 02/09 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM xin thông báo về thời gian giao dịch trong dịp lễ Quốc Khánh 02/09/2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50), chi tiết theo file đính kèm.

29/08/2019

Xem thêm
Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

01/08/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI