Công bố thông tin ký kết hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ vào ngày 16/07/2019 với Công

Trở lại
Công bố thông tin ký kết hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

16/07/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ vào ngày 16/07/2019 với Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), theo đó, MAS sẽ trở thành Thành Viên Lập Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội là Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNX50.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI