Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

Công  Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Trở lại
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

19/08/2022

Công  Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI