Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Âm Lịch 2022 Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Tết Âm lịch năm 2022 của QUỹ ETF SSIAM VNX50,

Công ty cổ phần chứng khoán SSI