Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 27.10.2021 đến ngày 04.11.2021

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 27/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021 để

Công ty cổ phần chứng khoán SSI