Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 02/09 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM xin thông báo về thời gian giao dịch trong dịp lễ Quốc Khánh 02/09/2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50),

Công ty cổ phần chứng khoán SSI