Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.840,99

75,20 (0,59%)
Cập nhật ngày 16/01/2020
Công bố thông tin
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 31/07/2019 đến hết ngày 08/08/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày31/07/2019 đến hết ngày 08/08/2019.

17/07/2019

Xem thêm
Công bố thông tin ký kết hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đã ký hợp đồng thành viên lập quỹvào ngày 16/07/2019 với Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), theo đó, MAS sẽ trở thành Thành Viên Lập Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội là Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNX50.

16/07/2019

Xem thêm
Thông báo ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ ETF.

05/07/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 09/05/2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 09/05/2019, chi tiết theo file đính kèm.

23/04/2019

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM thông báo kết quả kiểm phiếulấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50.

18/04/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp giỗ tổ vua Hùng, lễ 30/04 và 01/05 năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI thông báothời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp giỗ tổ vua Hùng, lễ 30/04 và 01/05 năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50 .

10/04/2019

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI trân trọng thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

04/04/2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2019

08/03/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 19/02/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 19/02/2019

19/02/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 28/01/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 28/01/2019

29/01/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI