Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
15.076,38
274,33 (1,85%) Cập nhật ngày 08/12/2022
Công bố thông tin
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm

17/12/2021

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm

14/12/2021

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm

13/12/2021

Xem thêm
ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNX50

13/12/2021

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm

01/12/2021

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm

30/11/2021

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm

25/11/2021

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 27.10.2021 đến ngày 04.11.2021

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50 từ ngày 27/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

20/10/2021

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Công bố thông tin thay đổi Người điều hành quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm

30/08/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

24/08/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI