Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.840,99

75,20 (0,59%)
Cập nhật ngày 16/01/2020
Công bố thông tin
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư và lịch nghỉ tết nguyên đán 2019

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của quỹ ETF SSIAM VNX50 để cơ cấu lại danh mục đầu tư và lịch nghỉ tết nguyên đán 2019

24/01/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp lễ tết dương năm 2019

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo đến quý Nhà Đầu Tư và các Tổ chức có liên quan về thời gian giao dịch trong dịp lễ tết dương lịch 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50)

24/12/2018

Xem thêm
Thay đổi người điều hành Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VNX50 từ ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám Đốc Đầu Tư sang ông Nguyễn Bá Huy, Phó Giám Đốc Đầu Tư của SSIAM, Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 001310/QLQ, cấp ngày 14/9/2015

18/12/2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 01/11/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 01/11/2018.

01/11/2018

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 17/10/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liênquancủa người nội bộ quỹ ETF SSIAM VNX50.

17/10/2018

Xem thêm
Thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 17/10/2018 đến hết ngày 25/10/2018 để cơ cấu lại danh mục đầu tư

SSIAM thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 17/10/2018 đến hết ngày 25/10/2018 để cơ cấu lại danh mục đầu tư.Quỹ ETF SSIAM VNX50 sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 ngày 26/10/2018.

12/10/2018

Xem thêm
SSIAM đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNX50 (Quỹ ETF) ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thông báo ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 18/07/2018Ngày18/07/2018, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNX50(“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểmtoán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Quỹ ETF.

18/07/2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngày 14.08.2018,SSIAM thông báo công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 quỹ ETF SSIAM VNX50.Trân trọng.

18/07/2018

Xem thêm
Thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 17/07/2018 để cơ cấu lại danh mục đầu tư

SSIAM thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 17/07/2018 để cơ cấu lại danh mục đầu tư.Quỹ ETF SSIAM VNX50 sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 ngày 26/07/2018.

11/07/2018

Xem thêm
Đính chính giá trị tài sản ròng ngày 28/06 và 29/06/2018 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM thông báo đính chính giá trị tài sản ròng ngày 28/06 và 29/06/2018 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

03/07/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI