Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VN30
13.669,78
-812,81 (-5,61%) Cập nhật ngày 19/01/2021
Giao dịch

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VN30

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:40 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 BID 0,7% 200 48.650 BSC
2 CTG 2,9% 1.100 38.600
3 EIB 2,4% 1.600 21.450 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
4 FPT 4,1% 900 66.300 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
5 GAS 0,6% 100 90.600
6 HDB 3,2% 1.700 27.250
7 HPG 8,6% 2.800 44.600
8 KDH 1,2% 500 33.650
9 MBB 4,7% 2.600 26.200 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10 MSN 3,9% 600 95.100
11 MWG 3,5% 400 126.400 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
12 NVL 2,5% 500 71.700
13 PLX 0,8% 200 56.100
14 PNJ 1,2% 200 83.900 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
15 POW 0,7% 700 14.750
16 REE 0,7% 200 53.900 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
17 ROS 0,2% 800 3.740
18 SAB 1,4% 100 200.400
19 SBT 0,5% 300 25.000
20 SSI 1,3% 500 36.300 SSI
21 STB 3,7% 2.600 20.600
22 TCB 9,5% 3.800 36.200 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
23 TCH 0,5% 300 26.150
24 VCB 4,3% 600 103.300
25 VHM 4,2% 600 101.000
26 VIC 6,9% 900 110.300
27 VJC 3,7% 400 132.000
28 VNM 7,8% 1.000 113.300
29 VPB 6,5% 2.600 36.450 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
30 VRE 1,8% 700 37.350
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 1.360.477.000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF 1.448.259.200 VND
Giá trị chênh lệch/ Spread in value 87.782.200 VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

Kết quả giao dịch
Chỉ tiêu/Criteria Kỳ này/This Period
15/01/2021
Kỳ trước/Last Period
14/01/2021
Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued 0 0 0
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed 0 0 0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares 4.900.000 4.900.000 0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price 14.540 14.350 190
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date      
của quỹ ETF/ of the Fund 70.715.361.810 70.449.932.217 265.429.593
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit 1.443.170.649 1.437.753.718 5.416.931
của 1 CCQ/ per Share 14.431,70 14.377,53 54,17
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index 1.182,20 1.168,99 13,21

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 3

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.

Trước 11:00 giờ ngày T+1

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

 

THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

SỐ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
  1   
 
Công ty cổ phần Chứng Khoán SSI
 
SSI 1020000006
Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF SSIAM VN30
Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
  2
 
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
 
MAS 1020000004
  3
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 
BSC 1020000005
  4
 
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
 
KIS 1020000007

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

BƯỚC 4

Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)

Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VN30

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ GIAO DỊCH

FUESSV30

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Giao dịch khớp lệnh liên tục

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày

INAV

  Giá trị Thay đổi % thay đổi
iNAV 13.670 -7,08 -4,92
iINDEX 13,99 -72,33 -4,92
Thông tin giao dịch thứ cấp
Công ty cổ phần chứng khoán SSI