Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.840,99

75,20 (0,59%)
Cập nhật ngày 16/01/2020

Giao dịch

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VNX50

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:59 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu
XẾP THEO NGÀY
Từ
Đến
Xem

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 17-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 16-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 15-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 14-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 13-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 10-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 09-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 08-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 07-01-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 06-01-2020

Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch
XẾP THEO NGÀY
Từ
Đến
Xem

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 21-10-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 14-10-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 07-10-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 30-09-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 23-09-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 16-09-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 09-09-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 26-08-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 19-08-2015

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 12-08-2015

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 15:00 giờ ngày T

BƯỚC 3

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.

Trước 11:00 giờ ngày T+1

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

 

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 15:00 giờ ngày T

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

BƯỚC 4

Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)

Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VNX50

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50 được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ GIAO DỊCH

FUESSV50

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Giao dịch khớp lệnh liên tục

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI