Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.740,48
64,72 (0,67%) Cập nhật ngày 21/01/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ VLGF 9.740,48 21/01/2022 +64,72 +0,67% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.032,09 23/01/2022 +104,24 +0,48% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.989,89 21/01/2022 +3,14 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.262,97 21/01/2022 +406,86 +1,32% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 22.042,33 23/01/2022 +411,38 +1,90% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.599,56 23/01/2022 +113,64 +0,61% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
21/01/2022 9.740,48 +0,67% -2,52% -2,52%
20/01/2022 9.675,76 +0,57% -3,17% -3,17%
19/01/2022 9.621,13 -0,12% -3,71% -3,71%
18/01/2022 9.632,47 -2,60% -3,60% -3,60%
17/01/2022 9.889,43 -0,42% -1,03% -1,03%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI