Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.621,82
-38,59 (-0,40%) Cập nhật ngày 12/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ VLGF 9.621,82 12/08/2022 -38,59 -0,40% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.320,87 14/08/2022 +146,55 +0,81% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.451,62 12/08/2022 +1,80 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.953,54 12/08/2022 -142,65 -0,49% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.772,62 14/08/2022 +195,60 +1,11% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.840,34 14/08/2022 +104,68 +0,67% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
12/08/2022 9.621,82 -0,40% +1,93% -3,71%
11/08/2022 9.660,41 -0,20% +2,33% -3,32%
10/08/2022 9.679,56 +0,31% +2,54% -3,13%
09/08/2022 9.649,85 +0,10% +2,22% -3,42%
08/08/2022 9.639,82 -0,18% +2,12% -3,52%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12 tháng) 10,35x
P/B 2,11x
ROE 22,66
Lợi tức cổ phiếu 2,24
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 14,09%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 13,36%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Tài chính 6,80%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI