Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.316,49
4,60 (0,05%) Cập nhật ngày 23/09/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ VLGF 9.316,49 23/09/2022 +4,60 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.204,79 25/09/2022 -193,07 -1,11% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.581,97 23/09/2022 +12,77 +0,09% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.859,24 23/09/2022 +166,74 +0,58% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.906,18 25/09/2022 -252,62 -1,56% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.016,17 25/09/2022 -168,93 -1,11% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
16/09/2022 9.526,85 +0,11% -2,10% -4,66%
15/09/2022 9.516,51 -0,76% -2,21% -4,76%
14/09/2022 9.589,36 -0,06% -1,46% -4,03%
13/09/2022 9.594,68 +0,38% -1,41% -3,98%
12/09/2022 9.558,33 +0,35% -1,78% -4,34%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12 tháng) 10,35x
P/B 2,11x
ROE 22,66
Lợi tức cổ phiếu 2,24
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 14,09%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 13,36%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Tài chính 6,80%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI