Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

18.216,66

77,50 (0,43%)
Cập nhật ngày 22/07/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ khi thành lập

SSI-SCA

17.428.28

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

74,3%

VN-Index

 

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

47,5%

 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 31/12/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
22/07/2019 18.216,66 +0,43% +2,37% +4,52%
19/07/2019 18.139,16 +0,30% +1,93% +4,08%
18/07/2019 18.084,55 -0,16% +1,63% +3,77%
17/07/2019 18.114,30 +0,50% +1,79% +3,94%
16/07/2019 18.023,97 +0,55% +1,05% +3,42%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,0x

P/B

1,8x

ROE

21,6%

Lợi tức cổ phiếu

2,4%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

11,4%

CTD

CTCP Xây dựng Cotec

Công nghiệp

7,4%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

5,0%

DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 

Bất động sản

4,9%

RICONS

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Công nghiệp

4,3%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI