Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

18.126,71

88,78 (0,49%)
Cập nhật ngày 24/05/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ khi thành lập

SSI-SCA

17.428.28

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

74,3%

VN-Index

 

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

47,5%

 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 31/12/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
24/05/2019 18.126,71 +0,49% -0,33% +4,01%
23/05/2019 18.037,93 -0,08% -0,82% +3,50%
22/05/2019 18.051,58 +0,11% -0,75% +3,58%
21/05/2019 18.032,55 +1,14% -0,85% +3,47%
20/05/2019 17.830,13 -0,21% -1,97% +2,31%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,0x

P/B

1,8x

ROE

21,6%

Lợi tức cổ phiếu

2,4%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

11,4%

CTD

CTCP Xây dựng Cotec

Công nghiệp

7,4%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

5,0%

DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 

Bất động sản

4,9%

RICONS

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Công nghiệp

4,3%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI