Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

17.188,01

-96,39 (-0.56%)
Cập nhật ngày 17/01/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018 YTD

Từ khi thành lập

SSI-SCA

18.048,39

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-8,9%

68,96%

VN-Index

 

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-7,6%

51,2%

 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 04/01/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
17/01/2019 17.188,01 -0,56% -1,38% -1,38%
16/01/2019 17.284,40 +0,71% -1,53% -1,53%
15/01/2019 17.162,41 -0,18% -1,53% -1,53%
14/01/2019 17.193,84 +0,20% -1,35% -1,35%
11/01/2019 17.159,62 -0,10% -1,54% -1,54%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,7x

P/B

1,8x

ROE

20,9%

Lợi tức cổ phiếu

2,1%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

14,8%

CTD

CTCP Xây dựng Coteccons

Công nghiệp

6,3%

DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 

Bất động sản

4,7%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

4,7%

RICONS

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Công nghiệp

4,5%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI