Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

19.242,39

-30,74 (-0,16%)
Cập nhật ngày 11/11/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ khi thành lập

SSI-SCA

19.277,10

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

92,77%

VN-Index

 

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

64,73%

 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 30/09/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
11/11/2019 19.242,39 -0,16% +1,04% +10,41%
08/11/2019 19.273,13 +0,47% +1,20% +10,59%
07/11/2019 19.183,28 +0,07% +0,73% +10,07%
06/11/2019 19.169,82 -0,06% +0,65% +9,99%
05/11/2019 19.181,96 +0,60% +0,72% +10,06%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,79x

P/B

1,97x

ROE

21,30%

Lợi tức cổ phiếu

2,03%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

MWG

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Tiêu dùng không thiết yếu

13,6%

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

7,6%

MBB

Ngân hàng CP Quân đội

Tài chính

7,4%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

7,2%

PHR

CTCP Cao su Phước Hòa

Tiêu dùng không thiết yếu

3,4%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI