Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

19.176,77

138,74 (0,73%)
Cập nhật ngày 20/09/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ khi thành lập

SSI-SCA

18.271,16

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

82,71%

VN-Index

 

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

63,92%

 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 31/07/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
20/09/2019 19.176,77 +0,73% +1,69% +10,03%
19/09/2019 19.038,03 -0,23% +0,96% +9,24%
18/09/2019 19.082,26 +0,12% +1,19% +9,49%
17/09/2019 19.060,19 +0,21% +1,07% +9,36%
16/09/2019 19.020,23 +1,29% +0,86% +9,13%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

8,76x

P/B

1,77x

ROE

21,64%

Lợi tức cổ phiếu

2,56%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

MWG

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Tiêu dùng không thiết yếu

10,4%

MBB

Ngân hàng CP Quân đội

Tài chính

9,1%

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

9,1%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

6,3%

PHR

CTCP Cao su Phước Hòa

Tiêu dùng không thiết yếu

5,4%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI