Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

18.290,52

160,80 (0,89%)
Cập nhật ngày 17/01/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ khi thành lập

SSI-SCA

18.386,12

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

83,86%

VN-Index

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

60,46%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 30/11/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
17/01/2020 18.290,52 +0,89% +1,00% +1,00%
16/01/2020 18.129,72 -0,28% +0,11% +0,11%
15/01/2020 18.180,95 +0,35% +0,39% +0,39%
14/01/2020 18.116,66 -0,02% +0,04% +0,04%
13/01/2020 18.119,80 +0,33% +0,06% +0,06%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,46x

P/B

1,85x

ROE

21,42%

Lợi tức cổ phiếu

2,31%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

MWG

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Tiêu dùng không thiết yếu

13,2%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

9,2%

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

8,8%

MBB

Ngân hàng CP Quân đội

Tài chính

5,5%

VHM

CTCP Vinhomes

Bất động sản

4,4%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI