Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

17.561,57

166,78 (0,96%)
Cập nhật ngày 28/02/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ khi thành lập

SSI-SCA

17.588,95

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

3,91% -2,87% 75,89%

VN-Index

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

7,67% -2,54% 54,82%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 31/01/2020
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
28/02/2020 17.561,57 +0,96% -0,16% -3,03%
27/02/2020 17.394,79 -0,69% -1,10% -3,95%
26/02/2020 17.516,00 +0,69% -0,41% -3,28%
25/02/2020 17.396,56 -3,15% -1,09% -3,94%
24/02/2020 17.963,00 -0,62% +2,13% -0,81%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,10x

P/B

1,68x

ROE

19,84%

Lợi tức cổ phiếu

2,75%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

MWG

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Tiêu dùng không thiết yếu

14,5%

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

9,9%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

9,1%

ACB

Ngân hàng Thương mại Á Châu

Tài chính

4,5%

VHM

CTCP Vinhomes

Bất động sản

4,4%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI