Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

18.555,34

3,30 (0,02%)
Cập nhật ngày 21/03/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ khi thành lập

SSI-SCA

17.428.28

-1,8%*

17,7%

24,1%

38,2%

-12,1%

74,3%

VN-Index

 

-9,8%

6,1%

14,8%

48,0%

-9,3%

47,5%

 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 31/12/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
22/03/2019 18.374,02 -0,98% +1,17% +5,43%
21/03/2019 18.555,34 +0,02% +2,16% +6,47%
20/03/2019 18.552,04 -0,31% +2,15% +6,45%
19/03/2019 18.610,27 +0,48% +2,47% +6,78%
18/03/2019 18.522,26 -0,97% +1,98% +6,28%
Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số

P/E (12 tháng)

9,0x

P/B

1,8x

ROE

21,6%

Lợi tức cổ phiếu

2,4%

 
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
 

Cổ phiếu

Tên công ty

Ngành

% NAV

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Vật liệu

11,4%

CTD

CTCP Xây dựng Cotec

Công nghiệp

7,4%

FPT

CTCP FPT

Viễn thông

5,0%

DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 

Bất động sản

4,9%

RICONS

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Công nghiệp

4,3%

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI